Home Vánoce v Mod°anech - Christmas in Modrany, 2009 - 2011
Akryl, tempera, email, spray na plátný - 
Acrylic, tempera, enamel, spray on canvas-

Vánoce v Mod°anech I - Christmas in Modrany I, 2009, 200x280 cm
-

Vánoce v Mod°anech I - Christmas in Modrany I, 2009, 200x140 cm, (L)
-

Vánoce v Mod°anech I - Christmas in Modrany I, 2009, 200x140 cm, (P)
-

Vánoce v Mod°anech II - Christmas in Modrany II, 2009, 130x135 cm

-

Vánoce v Mod°anech III - Christmas in Modrany III, 2009, 170x140 cm
-

Vánoce v Mod°anech IV - Christmas in Modrany IV, 2009, 190x140 cm
-

Vánoce v Mod°anech V - Christmas in Modrany V, 2009, 90x65 cm
-

Vánoce v Mod°anech VI - Christmas in Modrany VI, 2009, 140x100 cm

-

Vánoce v Mod°anech VII - Christmas in Modrany VII, 2009, 140x110 cm

-

Vánoce v Mod°anech VIII - Christmas in Modrany VIII, 2010, 90x65 cm
-

Vánoce v Mod°anech IX - Christmas in Modrany IX, 2009, 110x140 cm
-

Vánoce v Mod°anech X - Christmas in Modrany X, 2009, 140x110 cm
-

Vánoce v Mod°anech XI - Christmas in Modrany XI, 2010, 60x40 cm
-

Ozdoba ze staniol¨, 2011, 90x65 cm
-

Stanioly, 2011, 90x65 cm