Home

 

....

    ..T E X T Y ..O...P.  K .

......Text Lenky Lindaurové do katalogu k výstavě "Invariant" (2009)

......Text Matouše Karla Zavadila v časopisu Ateliér 4/2009 a v časopisu Houser č. 0905 (2009)

......Text Petra Volfa v časopisu Reflex 6/2009 o výstavě "Invariant" (2009)

......Text Milana Mikuláštíka v časopisu Reflex 31/2007 o výstavě "Dorty" (2007)

......Text Lenky Lindaurové v časopisu Art&antiques (2006)

......Text Petra Vaňouse o Petrovi Kožíškovi do časopisu Revue art (2005)

......Recenze Petra Vaňouse o výstavě "Večerníček s aksamitníky" do časopisu Ateliér (2005)

......Text Petra Vaňouse do katalogu k výstavě "33 roků & 33 let" (2005)

......Text Milana Saláka do katalogu k výstavě "Jarní sklizeň " (2003)... 

   ...A R T P R O J E K T

......Dvoustránka rubriky ARTPROJEKT v časopisu Art&antiques (2005)


..... 

      .P R O J E K T ...K A L E N D Á Ř E ...G A L E R I E ...L O U V R E

......Účast v projektu Kalendáře Galerie Louvre - grafika (litografie, sítotisk)


T E

......I N T E R N E T O V É    P R E Z E N T A C E

.......Stará verze stránek (formou fotogalerie, kompletnější portfolio): http://kozisek.fotopic.net

.......Databáze současného umění FCCA na adrese: www.artlist.cz/?id=1468

.......Archív výstav v Galerii České pojišťovny

.......Internetová výstava na www.perkof.com

.......Internetová galerie: Galerie Němeček

.......Prezentace Galerie DO/OKA

.......Internetové stránky WOXART.COM

.......Stránky AVU Praha 1997 - 1999 (atelier J. Davida)

.......Stránky AVU Praha 2000 - 2003 (atelier V. Skrepla)

.......Výstava v Galerii Dolmen

.......Internetová výstava v depozitory Galerie Holec

.......Uvedení ve sbírce na webu WANNIECK GALLERY

.......Prezentace na webu Radikala

.......Archív výstav Galerie ÚMCH AV ČR

......W E B D E S I G N

.......Stránky AVU Praha (atelier J. Davida) spolu s J. Skálou a V. Strejčkem

.......Stránky AVU Praha (atelier V. Skrepla) spolu s P. Fexovou

.......Stránky Divadla JÁMA

.......Stránky pro děti ze ZŠ Brána jazyků

.......Stránky Petra Kameníčkové

.......Stránky Tomáše Lance

.......Stránky Sdružení přátel Čadu

.......Vlastní stránky www.petrkozisek.cz