Projekt: kalendářové grafiky (litografie, sítotisky) 

 
 
g1 g2
Portrét ženy I, 2006, sítotisk42x29,5 cm Portrét ženy II, 2006, sítotisk42x29,5 cm

-

-
Portrét dívky, 2008, sítotisk42x29,5 cm Piece of my light, 2010, sítotisk, 49,5x35 cm


-


-
Pták na větvičce, 2007, litografie, 55x35 cm
Vánoce v Lambaréné, 2009, litografie, 50x33 cm

-
Portrét muže pudrem, 2005, litografie, 55x35 cmKalendář 2006 - 12x litografie, 55x35 cm

g g g g g g

Tomáš Císařovský

 

Jiří David - To jméno

 

Vladimír Franz - Březen

 

Michal Gabriel - Tři zvířata

 

Karel Jerie - Výkřik

 

Petr Kožíšek - Portrét muže pudrem

 

g g g g g g

Martin Mainer - Ještě teď

 

Petr Nikl - Bez názvu

 

Jan Pištěk - Plovoucí krajiny

 

Antonín Střížek - Bez názvu

 

Čestmír Suška - Listy

 

Jakub Špaňhel - Hrnek

 

 

 

Výstava kalendářových grafik "Měsíce", Galerie Kabinet, Radnická 4, Brno, 6. 12. 2006 - 5. 1. 2007

kurátor: Petr Kožíšek

 

Tisková zpráva:

Pražská Galerie Louvre převzala po zaniklé legendární Galerii MXM spolupráci se společností MozART Praha, s.r.o., a vydávají každým rokem kalendář vytvořený z dvanácti grafických listů našich současných umělců. Od roku 1995 má vždy dvanáct vybraných umělců možnost tvořit pro tento kalendář své litografie a sítotisky. V projektu jsou zapojeni uznávaní malíři střední generace, z nichž někteří po revoluci 1989 tvořili okruh kolem MXM (J. David, T. Císařovský, P. Nikl, M. Gabriel, A. Střížek), tři malíři mladší generace (J. Špaňhel, P. Kožíšek, K. Jerie), a další výrazní malíři (M. Mainer, V. Franz, J. Pištěk), a také Č. Suška, kteří se nedávno prezentoval v Domě umění Brno svojí originální sochařskou prací. Poslední dva roky se sestava umělců zapojených do projektu nemění. Grafické listy korespondují s volnou tvorbou jednotlivých tvůrců, jen vyjímečně někdo v grafickém listu zohlední fakt, že bude prezentován jako součást kalendáře, např. V. Franz ve své litografii Březen s motivem Velikonoc.

Kameny a jiné technické zázemí tvůrcům poskytuje Petr Korbelář ve své litografické dílně v obci Zdiby. Sítotisky vznikají v grafické dílně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Reného Řebce.

 

Článek o výstavě v Mladé frontě DNES - Luboš Mareček

 Fotografie z výstavy v Galerii Kabinet